Laboratory

Лаборарторията е част от нотифициарното лице. Разполага със съвремена измервателна техника и отлично обучен персонал. Лабораторията може и взима участие при изготване на експертизи, консултации базирани на дългогодишния опит, с който персонала разполага.

Лабораторията проеизвежда претоварващи устройства за асансьори. Устройствата са проектирани така че да бъдат лесни за монтаж на всякакви видове стари и нови асансьорни конструкции. Разполагат с отделни сензори за въжета, което не позволява общото блокиране на въжета. Захранването е универслано 220V AC. При интерес, моля свържете се с нас!