Добре дошли!

Добре дошли на страницата на ЛИФТ Сертификат ТУ-София

Оценка на съотвестсвието

ЛИФТ Сертификат ТУ-София предлага извършване на оценка на съотвествието на асансьори и предпазни устройства за асансьори.

Курсове за правоспособност

Лабораторията към ЛИФТ Сертификат ТУ-София предлага обучение на кустсисти за придобиване на правоспсобност за упражняване на профецията „Асансьорен монтьор“ – степени 1,2 и 3.

Технически надзор

„ТУ-София-Технологии“ ЕООД, предлага извършване на технически надзор на асансьори и въжени линии, съгласно изскванията на приложимите наредби.

Новини

  • Върви записване за Курс № 34 за асансьорни монтьори. Подробна информация как да кандидатствате можете да нанерите тук.

Връзки

Технически Университет – София

ТУ-София-Технологии ЕООД

Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор