Технически надзор

„ТУ-София-Технологии“ ЕООД, предлага извършване на технически надзор на асансьори и въжени линии, съгласно изскванията на приложимите наредби.

Заявление за преглед или регистарция можете да свалите от тук.

Връзка към:

НАРЕДБА за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии