Контакти

Адрес

гр.София, бул.Климент Охридски №8, п.к. 1756, Технически Университет – София, Учебен блок №4, Лаборатория № 4100, тел.+359 2 965 29 84

e-mail: office@liftcertificate.eu, liftcertbg@gmail.com

Skype name: liftcertbg

Ръководител

доц. д-р инж. Георги Илиев – тел. +359 896 381 335 e-mail: giliev@tu-sofia.bg

Международни връзки

д-р инж. Калин Чучуганов – тел. +359 894 723 554 e-mail: chuchuganov@liftcertificate.eu

WeChat ID: Chuchuganov – QR code

WhatsApp: Chuchuganov – QR code

Курсове

д-р инж. Мариана Митова – тел. +359 876 169 449 e-mail: mitova@liftcertificate.eu

Технически надзор

инж. Тихомир Димитров – тел. +359 887 447 176 e-mail: dimitrov@liftcertificate.eu

Нашият офис

bg_BGБългарски